Kiemionys

Kiemiónys dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • kiemionis — kiemionìs ( iẽs), ė̃ smob. (3b) 1. SD95,398, Kos49, KlG65, NdŽ, BŽ509 kaimietis, sodietis; žemdirbys: Kiemionìs – kur gyvena kieme, ne mieste J. Kiemionė̃ boba J. Kiemionys dūsavo į tą, kad kaip norints išsisukti (= išsisuktų) nuo sunkių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suniršti — sunir̃šti intr. 1. labai supykti, visiems įniršti, įtūžti: Sunir̃šo žmonys, pasiuto šaukti Vn. Tik senio Bajoriūno įsikišimas laiku numalšino suniršusius svečius ir muštynes suturėjo rš. 2. sukilti: Buvo jau sunir̃šę ir vajuities Dglš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valka — 1 valkà sf. (4) K.Būg, J.Jabl, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ 1. Kos58, ŽŪŽ129, Kpr, Km, Švnč nedidelis klanas, bala, negili lietaus prilyta duobė ant kelio, pievoje, dirvoje, kieme ir pan.: Po lietaus ant kelio vienos val̃kos Pnm. Kiemionys[e]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.